Syarat Permohonan Kenaikan Pangkat

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Syarat Kenaikan Pangkat REGULER :

 • Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir
 • Foto kopi SK terakhir (legalisir)
 • SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)

Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional tertentu

 • Foto kopi SK terakhir yang telah dilegalisir
 • Foto kopi SK Jabatan Fungsional Tertentu yang telah dilegalisir
 • SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)
 • Penilaian Angka Kredit (PAK)

Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

 • Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir
 • Foto kopi SK terakhir yang telah dilegalisir
 • Foto kopi SK Jabatan yang telah dilegalisir
 • Foto kopi SK Pelantikan
 • SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
 • SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)

Infografis Kenaikan Pangkat